Витоша

Витоша – близо до горна станция на Помагалски

Наблюдават се стабилни снежни условия.
Новият сняг от последните две седмици, около 60 см, е добре свързан с твърдия слой под него на това място и на повечето места в планината в момента.
Тестът, след много компресия (пухкав сняг), причинява разпадане на снега над твърдия слой под него, на около 50 см дълбочина, при около CT27, като останалият сняг се разпада повече до края на теста.
На повечето места е доста пърхав новия сняг, без навята от вятъра и сгъстена дъска. Слоевете под новия сняг от последните две седмици са много добре свързани и горе-долу еднаква твърди.
Нещата може да се променят тази седмица със затоплянето – повърхностният слой може да стане по-плътен и по-тежък и потенциално да започне да се плъзга по-лесно върху твърдия слой под него.
В района не се забелязва лавинна активност.

Подробности на https://snowpilot.org/node/41863