Рила

х. Рилски езера, молитвен хълм – 06.12.2020

Първите четири И улея на молитвения хълм – в средната си част – са натекли с лед. 
Потенциално проблемна основа при следващите снеговалежи. 
Снега в района х. Рилски ез (нова) – ез. Близнака – езерния лед само на места надвишава 20см и като цяло все още е малко. 
Към 10:30ч на 06.12 започна слаб снеговалеж около харамията и към Зелени рид / Раздела.