мека снежна дъска, Пирин, 16.04.21 с механизъм на отцепване

Отцепване на навята мека снежна дъска с варираща дълбочина (10-50 см) в улей по северен склон на вр. Джано. Дъската е натрупана от силни западни ветрове в предходните дни.

Улеят е спуснат от 7-8 човека, като всички са се придържали към най-ниската (и видимо не много навята част, жълти линии на снимка-схема). Околните склонове с твърд фирн, почти не отпуснал (около 12 ч). В навятия сняг и под него има суграшица;

При повторно качване (около 40-50 мин по-късно), вече при по-висока температура и повече слънчево огряване, при навлизане от скиор по самото ребро на смяна на наклона към по-стръмен, снежната дъска се активира (червена линия на снимка-схема). Момента на активиране е на втори завой, при преминаване в най-плитката част на дъската (голямата стрелка на снимка-схема). Активирането е очаквано предвид видимото навяване и преминаването през начупващите се буци е бързо и лесно (20 м изправяне). Дъската потегля заедно с навлизането на скиора поради това, че е мека (при твърдите дъски често линията на цепене е над скиора и старта на дъската е много бърз). След като потегля дъската от движението и дестабилизирането се активира навяването и по цялото протежение на улея по-надолу! Поради по-влажния сняг и основа и сравнително по-малкия наклон на склона в улея (до и под 30 градуса) движението е по-бавно и голяма част от отлагането на снега става в самия улей. Отложението е на меки буци, максимално до около 1-1.5 метра дълбочина, на повечето места до 0.5 метра дълбочина;

Сподели Този Пост

Запиши се за нашия бюлетин

и получавай актуална информация за условията, наблюдения и новини